VERTALEN IS MEER
Many critics, no defenders,
Translators have but two regrets:
When they hit, no-one remembers,
When they miss, no-one forgets.

Dit anonieme citaat is veel vertalers uit het hart gegrepen. Over vertalingen heeft iedereen een mening. Eén op het oog dom foutje in een ondertitel, en de vertaler heeft zijn werk slecht gedaan. Een onduidelijke gebruiksaanwijzing? Daar is een slechte vertaler aan het werk geweest. De werkelijkheid is minder rechtlijnig. Zelfs de beste vertaler kan nauwelijks goede vertalingen leveren als andere omstandigheden niet meewerken.

Maar een minder goede vertaler kan zelfs onder optimale omstandigheden slechte vertalingen afleveren. Vertalen is dan ook een vak, waarvoor meer nodig is dan een beetje kennis van een vreemde taal en een woordenboek. Een goede vertaling komt niet alleen inhoudelijk overeen met het origineel, maar heeft bovendien dezelfde stijl en hetzelfde register. In een goede vertaling worden de juiste specialistische vaktermen gebruikt. En, het lijkt een open deur, een goede vertaling bevat geen spelfouten en grammaticale fouten.

Als u door mij vertalingen laat uitvoeren, kunt u er dan ook vanuit gaan dat die voldoen aan de genoemde en andere principes.