Privacyverklaring

 

welke persoonsgegevens verwerkt ellen westenbrink language & communication?

Ellen Westenbrink language & communication (hierna ook “EWl&c”) kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van EWl&c en/of omdat u deze zelf aan EWl&c verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die EWl&c kan verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer
waarom heeft EWl&c deze gegevens nodig?

Ellen Westenbrink language & communication kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld om diensten (en eventueel goederen) bij u af te leveren, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van EWl&c te kunnen uitvoeren of voor het afhandelen van uw betaling.
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en tarieven
 • EWl&c verwerkt ook persoonsgegevens als daar een wettelijke verplichting voor is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
worden er besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen?

Ellen Westenbrink language & communication neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ellen Westenbrink language & communication bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

Ellen Westenbrink language & communication deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij indien wettelijk verplicht een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ellen Westenbrink language & communication blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ellen Westenbrink language & communication gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ellen Westenbrink language & communication. Ellen Westenbrink language & communication zal zo snel mogelijk, en indien mogelijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Ellen Westenbrink language & communication neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EWl&c verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens die u hier kunt vinden.